28/12/2022

/

Свилен Георгиев

География на поклонничеството

От Йерусалим до Камино де Сантяго, посещаваме мислено някои от най-светите места в християнството