Общи условия за ползване на уебсайт inglobo.bg

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате уебсайта на „Инглобо Медия” ООД (наричано по-долу само „ИнГлобо”). Тези Общи условия представляват договор между Вас и „ИнГлобо”, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците/електронния четец, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на „ИнГлобо”. 

I. Основни понятия

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което отваря през уеб браузър която и да е от страниците на сайта inglobo.bg и използва някоя от услугите на сайта на „ИнГлобо”.

„УСЛУГА/и” на сайта включват:

 • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
 • участие във формата за оценка на продуктите в електронния магазин чрез коментиране и оценяване;
 • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта;
 • получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, или по друг директен начин.

II. Общи положения и авторско право

 1. Собственик и оператор на уебсайта е „Инглобо Медия“ ООД с ЕИК 206057202 и седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Добромир Хриз“ № 39, ет. 4.
 2. „ИнГлобо“ e регистрирана търговска марка и собственикът ѝ има изключителното право за ползването ѝ. Без неговото съгласие не е разрешено ползването ѝ за други продукти и услуги.
 3. „Инглобо Медия“ ООД е изключителен собственик на домейна www.inglobo.bg.
 4. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта inglobo.bg, включително, но не само, текстове, изображения, видео и звук, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права.
 5. Забранено е копирането, възпроизвеждането, публикуването, превеждането, променянето, цитирането и използването по какъвто и да е друг начин на която и да е част от информационните ресурси и материали, публикувани на сайта inglobo.bg, без предварителното писмено съгласие на „ИнГлобо“.
 6. Неспазването на забраната по предходната т. 5 представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 7. Потребителите имат право да ползват сайта единствено за лични, нестопански цели.
 8. Ползването на сайта се извършва без заплащане и без да е необходима предварителна регистрация, с изключение на услугите, предоставяни в секцията „електронен магазин“ на уебсайта.
 9. „ИнГлобо“ си запазва правото да не публикува и/или изтрива мнения на потребители, които са неприемливи и/или нарушават действащото законодателство. Преценката се извършва изцяло от оператора на сайта, като потребителите не могат да има претенции във връзка с прилагането на правилата.
 10. Съдържанието на сайта се подбира изцяло от „ИнГлобо“, като операторът на сайта има право да променя/премахва/добавя съдържанието по своя преценка.
 11. „ИнГлобо“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 12. „ИнГлобо“ не отговаря за съдържанието на сайтове, достъпни чрез публикувани на сайта хипервръзки (препратки, линкове, банери).
 13. Потребителят има възможност да се абонира за бюлетин, предоставян от „Инглобо Медия“, като съдържанието на същия не се ограничава единствено със съдържанието на сайта и/или списание InGlobo.
 14. Потребителят се съгласява, че „ИнГлобо“ има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, които потребителят предоставя, за да направи поръчка за закупуването на хартиено и/или електронно издание на списание InGlobo и абониране за бюлетина на сайта при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

III. Правила за дигитален достъп до списание InGlobo и информация за плащанията в уебсайта.

 1. Услугите, свързани с предоставяне на възможност на Потребител да чете, сваля и съхранява списание InGlobo или други материали, се предоставят след извършване на регистрация в уебсайта чрез електронната форма за регистрация, направена заявка и извършено плащане на желаната от Потребителя услуга.
 2. Цените на услугите в уебсайта са в български лева с включено ДДС.
 3. За предоставяне на дигитален достъп до списание InGlobo Потребителят следва да си направи регистрация в уебсайта, посочвайки име, фамилия, имейл адрес, парола и телефон за връзка. „ИнГлобо“ си запазва правото да изисква и друга информация при регистрация.
 4. Дигитален достъп до списание InGlobo се предоставя чрез онлайн четец в уебсайта или чрез изтегляне на списанието в електронен формат от уебсайта след потвърждение на поръчката от страна на клиента чрез посочения имейл при регистрация.
 5. Дигитален достъп до списанието по смисъла на т. 4, раздел III от Общите условия се предоставя след формиране на заявка от регистрирания Потребител и извършване на плащане с дебитна или кредитна карта.
 6. При плащане с дебитна/кредитна карта достъпът се активира автоматично и Потребителят получава потвърждение на e-mail адреса, с който се е регистрирал в www.inglobo.bg.
 7. При плащане по банков път достъпът до дигиталния продукт се активира веднага. Ако плащането не постъпи в сметката на „ИнГлобо“ до 3 (три) работни дни, достъпът се деактивира автоматично, за което се изпраща съобщение на e-mail адреса на клиента.
 8. Банковата информация, която се предоставя от Потребителя, касаеща плащане в уебсайта, се въвежда директно в интегрираната в уебсайта платежна система, която използва „ИнГлобо“. „ИнГлобо“ няма достъп до предоставената банкова информация.
 9. Таксите, извършени във връзка с поръчката, са за сметка на клиента, направил поръчката.

IV. Правила за доставка на хартиено списание InGlobo:

 1. Доставката на поръчка, направена от магазина на сайта, се извършва в рамките на два работни дни от получаване на заявката, като „ИнГлобо“ запазва правото си да увеличи сроковете за доставка с не повече от пет работни дни. Плащането на поръчките се извършва чрез наложен платеж при извършване на доставката или чрез дебитна/кредитна карта в сайта при приключване на поръчката.
 2. Доставката се извършва от куриерска фирма „Спиди“ на посочен от Потребителя адрес или в офис на „Спиди“ само на територията на Република България.
 3. Цената за доставка се определя от „Спиди”, като същата зависи от броя, обема и теглото на поръчаните стоки, населеното място на получателя, деня за доставка, както и от това дали доставката се извършва до офис на „Спиди“ или до адрес.
 4. „ИнГлобо“ запазва правото си да променя изпълнителя на доставката, без да предупреждава Потребителя, ако това не променя срока и начина на плащане.
 5. „ИнГлобо“ запазва правото си да променя цените на стоките, освен при вече направена и потвърдена поръчка за нейното изпълнение.

V. Правила за връщане на стоки – списание InGlobo.

 1. По силата на чл. 57, т. 11 от ЗЗП, за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания, правото на отказ по чл. 50 – 56 от ЗЗП на Потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилага.
 2. Рекламации за дефектни или недоставени броеве се приемат до края на съответния месец, в който се състои текущото разпространение на списането.
 3. Списания, напуснали склада на „ИнГлобо“, подлежат на връщане единствено ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста, или са с деформиран външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани страници и корици.
 4. В случай по предходната разпоредба рекламации се приемат в рамките на седем дни от датата на получаване на списанието на следния адрес: гр. София, ул. „Добромир Хриз“ 39, ет. 4 с предварителна заявка, изпратена на имейл info@inglobo.bg и телефон 0897326789. След разглеждане на рекламацията и при установяване на доставени екземпляри с фабрични дефекти по смисъла на т. 3, раздел V от Общите условия на клиента се предоставя нов брой на съответното списание без дефекти.
 5. „ИнГлобо“ не носи отговорност за увреждане на пратката, когато получателят е упражнил правото си да отвори или да направи преглед на пратката преди нейното приемане по съответните допълнителни услуги и след прегледа я е приел без забележки, или ако не се е възползвал от правото си на преглед.

VI. Поверителност

 1. „ИнГлобо“ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайта ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за лични данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.
 2. „ИнГлобо“ ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели и рекламни агенции, които водят статистика за действията на Потребителите върху техните рекламни банери, статии и линкове, и да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.
 3. Данните на Потребителя се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията си или чрез промяна на настройките в профила си.
 4. Не се смята за Директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия, Политиката за лични данни.

VII. Вреди

 1. „ИнГлобо“ не носи отговорност за настъпили косвени вреди, загуби и пропуснати ползи, претърпени от ползването или невъзможността на ползването на услугите, предоставяни от сайта.
 2. Отговорността на „ИнГлобо” за нанесени вреди се ограничава единствено до размера на стойността на направената поръчка. При липса на покупка „ИнГлобо” не носи отговорност за каквито и да било свои действия или бездействия.

VIII. Заключителни разпоредби

 1. Кореспонденцията между потребителя и „ИнГлобо“ се извършва посредством имейл, като електронната поща на „ИнГлобо“ за кореспонденция с потребители на сайта е info@inglobo.bg.
 2. Настоящите Общи условия влизат в сила, считано от 31.03.2022 г.
 3. „ИнГлобо” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие настоящите Общи условия чрез актуализиране на този документ.
 4. Общите условия за ползване на уебсайта www.inglobo.bg се подчиняват на законите на Република България.
 5. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.
cartmagnifierchevron-down

Ние използваме бисквитки, за да ви предоставим най-доброто онлайн изживяване. Като се съгласявате, приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Настройките за поверителност са запазени!
Настройки

Когато посещавате който и да е уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте вашите лични услуги за бисквитки тук.Позволява ни да ви показваме по-подхоящо за вас съдържание, сбързано с InGlobo, във Facebook.

Откажете всички
Приемете всички Услуги