19/01/2022

/

Свилен Георгиев

Конемара – дивата романтика на Ирландия

Оскар Уайлд я описва като „пуста, планинска страна, по всякакъв начин великолепна”