01/06/2022

/

Диляна Красимирова

Хората на бъдещето: Поколението Алфа

Поколението Алфа ще бъде най-богатото, най-интензивно образованото и най-динамичното, което човешкото общество досега е виждало