08/02/2022

/

Пламен Петров

Малката революция на Дюрер

За автопортрета като врата* към себе си