Бъдещето на Земята е заложено на карта

Дебитна карта от 85,5% рециклиран и рециклируем материал

Дебитна карта от 85,5% рециклиран и рециклируем материал

Програмата Mastercard Wildlife Impact Card позволява на всеки от нас да помогне за опазването на биоразнообразието

2020 г.: население на света – 7,8 милиарда, дял на дивата природа – 35% от площта на Земята. Влиянието ни върху околната среда вече наистина е глобално. Безогледните посегателства на човечеството въху планетата променят самите основи на природата.

Всяка година ловим над 80 млн. тона риба и морски дарове от океaна и по този начин свеждаме 30% от рибните запаси до критични нива. Почти всички големи океански риби са унищожени. Изгубили сме половината от плитководните корали в света. Поради увеличаването на средната температура на планетата всяка година се стига до мащабно обезцветяване на корали. Пластмасовите ни отпадъци са пръснати из целия Световен океан. 1,8 трилиона пластмасови боклуци се носят в огромно петно в северната част на Тихия океан. Пластмасата навлиза в океанските хранителни вериги и над 90% от морските птици вече имат пластмасови частици в стомасите си.

Изсичаме над 15 милиарда дървета годишно. Дъждовните гори по света са намалели наполовина. Основната причина за обезлесяването е осигуряването на пасища за производство на говеждо месо. Целостта на горите е сериозно нарушена от пътища, стопанства и обработваеми земи. 70% от горите са широки не повече от километър.

Само за 30 години броят на насекомите в световен мащаб е намалял с една четвърт. Те са най-разнообразната гупа от всички живи същества и голяма част от тях са опрашители, което ги прави основно звено в много хранителни вериги, включително и в човешката. Биомасата на дивите бозайници е намаляла с 82%, а естествените екосистеми са загубили около половината си площ и милиони видове са застрашени от изчезване, всички – до голяма степен в резултат на човешките действия. Още по-потресаващ е фактът, че 96% от общата маса на всички бозайници на планетата е съставена от нас и животните, които отглеждаме за храна. Всички диви бозайници, от мишките до слоновете и китовете, представляват само 4% от общата маса.

Това са само част от фактите, поднесени като свидетелски показания на сър Дейвид Атънбъро във филма му А Life on Our Planet. Той казва: „Склонни сме да смятаме, че всичко започва и свършва с нас, но не е така. Колкото по-скоро осъзнаем, че природният свят се движи по свои, а не по нашите правила, толкова по-добре“. Приемаме Земята за своя планета, управлявана от човечеството за човечеството. Не оставяме почти нищо за останалите живи същества. Истинската дива природа, онази, в която хората ги няма, вече почти не съществува. Превзехме Земята.

Сигурно в този момент си казвате, че нищо във вашия свят не се е променило драстично, и е трудно да повярвате, че биоразнообразието е в криза, както и че климатичните промени са вече факт. Още по-далечна е темата за изчезващите животни по света – онези, които не сме срещали в дивата природа през живота си, а само сме гледали от екрана – лемури, слонове, тигри… Вероятно си задавате въпроса какво значение има за вас, за вашия свят тук и вашата екосистема, фактът, че тези животни си отиват. Отговорът е комплексен и изисква да вникнем повече в темата.

Свързаност на всички нива

Не е нужно да напомняме, че всички ние ходим по планетата Земя и имаме своя отпечатък върху естествения свят. Част сме от глобалната екосистема. Някои примери за връзката между биоразнообразието и благата за човечеството са очевидни: без растения нямаше да има кислород и без пчелите и тяхното опрашване нямаше да има плодове, зеленчуци и ядки. Други примери са по-малко забележими – кораловите рифове и мангровите блата осигуряват безценна защита от циклони и цунами за живеещите по крайбрежието, а дърветата могат да абсорбират замърсяването на въздуха в градските райони. Трети примери може да ни се сторят дори странни – на пръв поглед изглежда, че тропическите костенурки и паякообразните маймуни нямат нищо общо с поддържането на стабилния климат на Земята. Но гъстите тропически гори, които са най-ефективни при отстраняването на въглеродния диоксид от атмосферата, разчитат на това, че семената им се разпръскват именно от тези животни. Когато учените изследват всяка екосистема, те откриват безброй подобни взаимодействия, всички усъвършенствани от милиони години еволюция.

Когато видовете изчезват, те изчезват от цялата хранителна верига. Животните, които доскоро са се хранили с изчезналите видове, трябва да намерят нови източници на храна или да гладуват. Това на свой ред може да увреди популациите на други растения или животни. Освен това, ако един хищник изчезне, популацията на плячката му може да се размножи, нарушавайки баланса на местните екосистеми.

Слоновете например помагат за поддържането на горските и саванните екосистеми за други видове и са неразделно свързани с богатото биоразнообразие. Те са важни „инженери“ на екосистемите. Правят пътеки в гъсти гористи местообитания, които позволяват преминаване и на други животни. Отпечатъкът на един слон на земята дава възможност за създаването на микроекосистема, която, когато се напълни с вода, може да осигури дом за попови лъжички и други организми. Проучвания показват, че слоновете помагат за опазването на здравето на горите в Централна Африка, тъй като се движат на големи разстояния и имат ключова роля в разпространението на семената на дърветата на широки площи. А поддържането на горите здрави гарантира, че дърветата ще продължат да съхраняват въглерод в своите стволове, корени и почвата около тях, което от своя страна помага за намаляване на ефектите от изменението на климата.

Биоразнообразието и климатичните промени са неразривно свързани. А стабилният климат е този, който осигурява на хората нормална среда на живот. Упадъкът на видовете и екосистемите може да ускори изменението на климата. Повишаването на средната глобална температура само с 1°C причинява сериозни и често неочаквани въздействия върху видовете, влияейки върху тяхното изобилие, генетичен състав, поведение и оцеляване. Изменението на климата в момента засяга най-малко 10 967 вида от Червения списък на световнозастрашените видове, изготвян от Международния съюз за защита на природата, увеличавайки вероятността от изчезването им.

Инвазивните чужди видове са сред основните причини за загуба на биологично разнообразие и изчезване на видовете, а разпространението на инвазивни видове от друга страна често е предизвикано именно от изменението на климата. Родом от Южна Америка, водният зюмбюл (Eichhornia crassipes) вече може да се намери в части от всеки континент на планетата с изключение на Антарктида и се очаква да увеличи обхвата си със затоплянето на климата. Зюмбюлът деоксигенира реките, убивайки рибните популации, което от своя страна намалява предлагането на храна за местните общности. Ето един силен пример за това как повлияна от климатичните промени, дадена растителна култура влияе на свой ред върху животните в екосистемата и от там – върху изхранването на хората.

Изменението на климата засяга способността на растителните видове да улавят въглерод, превръщайки ги от поглъщащи въглерод в негови източници. По-високите температури водят все повече до смърт на дървета, причинена от болести, суша и нарастване на броя и обхвата на горските пожари, а това пък води до увеличаване на въглеродните емисии. За съжаление, в горските пожари умират много животни или големи техни популации преместват местообитанието си заради подобни катастрофи, което от своя страна повлиява цялата екосистема.

Бизнесът в помощ на природата

Основният проблем на нашето време, свързан с биоразнообразието, е, че много животински видове изчезват още преди дори да сме осъзнали ролята, която те имат в кръговрата на живота. Човешката дейност продължава да излага на риск естествените екосистеми на Земята и необходимостта от по-голяма защита на местообитанията на дивата природа никога не е била по-голяма. Затова бизнесите повече от всякога трябва да обединят усилия за намирането на спешни решения в посока намаляване на въглеродния отпечатък, защита и съхраняване на околната среда и животинския свят.

Един от ключовите бизнеси, който има огромно влияние и може да бъде пионер в политиките за опазване на околната среда, е финансовият сектор. Той може да има решаваща роля в създаването на процъфтяваща и устойчива икономика, която ни отдалечава от всичко, унищожаващо нашия свят. Време е да инвестираме пари в хора, бизнеси и институции, които правят промяна… онези, които ще осигурят стабилно бъдеще за човечеството и живота на нашата планета.

Екосистемите са активи и от финансова гледна точка, а сегашният проблем с биоразнообразието е проблем на управлението на активи.

Финансовият сектор, който все повече се дигитализира и използва иновативни технологични решения, може да бъде сила за добро. Независимо дали като мощен инструмент във финансирането за повишаване на осведомеността по въпросите на устойчивостта, като прави възможни научни изследвания и разработването на алтернативни енергийни източници или като подпомага бизнеса, който следва справедливи и устойчиви практики. Устойчивото финансиране на практика означава умни инвестиционни решения, които вземат предвид екологичните, социалните и управленските фактори на икономическата дейност или проект (известни като ESG практики).

Какъв вид финансова система всъщност би била в услуга на планетата? Такава, която обединява колективната воля и събира на едно място експерти от всички области, чийто опит е разгърнат колективно по начин, преосмислящ стария модел. Система, която вижда дългосрочната стойност на парите, базирана на прозрачност, така че всички инвеститори да могат да видят в какво се влагат техните средства. Система, която интегрира климата, природата и социалната отговорност във всички финансови решения. Система, отказваща да финансира проекти и организации, които унищожават природата и не ценят биоразнообразието.

Eдно такова силно партньорство вече става пример в изграждането на устойчиви практики, които се грижат за околната среда и отправят поглед в бъдещето на дивата природа.

Mastercard и Conservation International представят заедно глобална програма за въздействие върху дивата природа, която позволява на потребителите да помогнат за опазването на местообитанията ѝ, включително тези, които са дом на критично застрашени видове. Conservation International е световна организация, която с помощта на науката и работата на терен се бори да съхрани богатствата на природата. Екипите на организацията и техните партньори търсят иновативни решения и инвестиции за преодоляване на климатичните промени и подпомагане на местообитания в риск в над 30 държави по света.

Програмата Mastercard Wildlife Impact Card създава дебитна карта от ново поколение, изработена от 85,5% рециклиран и рециклируем материал, а 1 долар от всяка издадена карта отива в полза на Conservation International за опазване на биоразнообразието на планетата, като подкрепя 2000 критично застрашени животински вида и техните местообитания. До 2030 г. този проект ще обхване приоритетни територии, равняващи се на 40 милиона хектара земя и 4,5 милиона квадратни километра водни площи в целия свят.

В миналото банковите карти са произвеждани от няколко слоя PVC. През последните две години обаче броят на иновациите в сферата и на произведените устойчиви карти е нараснал експоненциално. Mastercard е одобрила над 40 банкови продукта, в които PVC пластмасата е заменена с рециклирани, рециклируеми и биоразградими материали. Така компанията дава добавена стойност на всеки от милионите картодържатели, над 85% от които според скорошно проучване на Mastercard са готови да предприемат лични действия за опазване на природната чистота и богатство и устойчиво развитие на икономиката.

В България Банка ДСК също става партньор в инициативата Mastercard Wildlife Impact Card, издавайки картата във всички свои офиси и през онлайн каналите си. Благодарение на усилията на двете компании България става първият европейски пазар, който се включва в програмата за опазване на биоразнообразието на планетата.

Новите разплащателните карти предоставят на хората със страст към дивата природа и животните инструмент за опазване на техните местообитания. Тази програма подчертава спешността на действие, като датата на изтичане на картата отразява потенциалната дата на изчезване на критично застрашените видове. Картата дава възможност на клиентите, които я изберат, да се включат в опазването на 2000 критично застрашени видове, в това число африкански горски слон, черно-бял гривест лемур, жълтоопашата вълнеста маймуна и броненосец.

Нека ви разкажем малко за тях.

Природата не се нуждае от хора. Хората се нуждаят от природата.

Времето на тези животински видове изтича. Заплахите, пред които е изправена дивата природа, са тук и сега: бракониери, унищожаване на гори и океани и бързо променящ се климат. Оцеляването на всеки вид е важно за всички нас. Заедно трябва да спрем вредните практики и да създадем нов модел на развитие, изграден върху опазването на дивата природа. Защото планетата и животните нямат срок на годност.

Само си представете, ако успеем да спасим не само тези четири застрашени вида, а много повече от тях и на повече места по света. Ако успеем да създадем диви площи по цялата Земя, което е основен приоритет и на Conservation International, това ще върне биологичното разнообразие, а то от своя страна ще направи онова, което умее най-добре – ще стабилизира климата и планетата. А от това печелим всички ние.

И тук идва въпросът какво може да направи всеки един от нас. Какво можем да сторим, за да направим разликата? Отговорът е, че имаме силата да избираме какво обличаме, какво ядем, как пътуваме и в какво влагаме парите си. И ако достатъчно хора настояват за промяна, промяната ще дойде.

Включете се в инициативата на Mastercard Wildlife и поръчайте своята карта сега. На карта е заложено и бъдещето на Земята – нашия дом. Имаме план и всички условия да извоюваме това бъдеще. Тук и сега.

Мартин Граховски, кинодокументалист и посланик на Mastercard

Казвам се Мартин Граховски и съм автор на документални филми. Или поне такова е официалното определение на това, с което се занимавам. Иначе казано, аз съм разказвач на истории с достатъчно късмет да пътува до места, които изобщо не съм подозирал, че е възможно да посетя само допреди шест години, когато все още изучавах в университета дисциплина, нямаща нищо общо със създаването на филми. През последните няколко години усещам, че започвам все повече да обръщам внимание на заобикалящата ме среда и на това как тя пряко ми въздейства, когато се опитвам да разкажа история.

Например губил съм се сред красотата, хаоса и замърсяването на най-големите индийски градове като Мумбай и по-малките като Навсари. Въпреки вълнуващата симфония от звуци, гледки и аромати не можех да им се насладя пълноценно през първите няколко дни, защото усещах постоянно парене в дробовете, след като бях вдишвал отровни изпарения през голяма част от деня.

През 2016 г. летях до Непал след печално известното земетресение, което промени живота на повечето хора в страната. Въпреки че имах подобни проблеми с привикването към нивата на замърсяване, по-голям беше културният шок, свързан с животните в града. Границите във всекидневното съжителство между хората и диви животни като макаците до голяма степен са размити. Много често се налага ти да се съобразяваш с тях, а не обратното, което по любопитен начин контрастира с изживяването в джунглите в западната част на страната, към които се отправих по-късно. Там пресните плодове и ядките изведнъж замениха кутийките „Кока-Кола“ и шоколадите в диетата на маймуните.

Наскоро сякаш се завърнах към корените на силния ми интерес към животните, криещи се някъде в детските ми години, по време на пътуването ми до Намибия и посещението ми в Етоша – един от най-големите национални паркове в Африка, дом на четири от животните в Голямата петорка: лъв, леопард, слон и носорог. Етоша ме накара да осъзная колко далечни ми се струват някои животни, въпреки че съм ги виждал безброй пъти на снимки и видеа. Още по-силно обаче ме ужаси перспективата, че без правилните грижи и уважение към тези красиви създания бъдещите поколения може никога да не ги видят.

Освен от животните през последните няколко години съм обсебен и от идеята да достигна до възможно най-отдалечените региони, за да стана свидетел на красотата, която излъчват местата, останали почти недокоснати от хората – свободни от боклуци и процъфтяващи. Напоследък имах щастието да снимам в такива райони като безкрайните, изпълнени с цветове долини на Исландия и невероятната пустош на Киргизстан, непозната не само за западните, но и за местните туристи. Понякога се оказваш сам сред необятни простори и знаеш, че на стотици километри от теб може да няма друг човек.

Затова съм изключително развълнуван от възможността да работя заедно с Mastercard и Банка ДСК, които си партнират в създаването на новата дебитна карта Wildlife Impact. Вярвам, че най-красивите места, които съм снимал и които ще снимам в близко бъдеще, се отличават точно с това съчетание от недокосната природа и изобилие от диви животни.

Където и да съм, ще се връщам с информация за това какво правим, какво трябва да правим и какво не е трябвало да правим, за да се опитаме да си представим бъдеще, за което си заслужава да се разказват истории. Надявам се да ме последвате в това пътешествие.

cartmagnifierchevron-down

Ние използваме бисквитки, за да ви предоставим най-доброто онлайн изживяване. Като се съгласявате, приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Настройките за поверителност са запазени!
Настройки

Когато посещавате който и да е уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте вашите лични услуги за бисквитки тук.Позволява ни да ви показваме по-подхоящо за вас съдържание, сбързано с InGlobo, във Facebook.

Откажете всички
Приемете всички Услуги