„Кулинан“

„Кулинан“

Разцепването и шлифоването на отделните части на диаманта отнема общо осем месеца, през които трима души работят по 14 часа на ден. Крайният резултат са 9 големи обработени скъпоценни камъка и 96 по-малки брилянта.