Малката революция на Дюрер

Малката революция на Дюрер

За автопортрета като врата към себе си.

Екслибрисът ни води през историята на книгата

Екслибрисът ни води през историята на книгата

Този миниатюрен графичен жанр свързва човека и с изобразителното изкуство, и с литературата.