Малката революция на Дюрер

Малката революция на Дюрер

За автопортрета като врата към себе си.